لوازمی که مهاجرین با خود می آورند به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله تعداد اعضای خانواده، وضعیت مالی، مدت اقامت و غیره. فروشگاه های ایرانی در کانادا، معمولا اکثر مایحتاج خوراکی خانواده های ایرانی را مطابق ذائقه و سلیقه ایرانیان فراهم می کنند اما آنچه که در لیست زیر می آید در واقع مواردی

ادامه نوشته…