مطالب زیر نیز این کتگوری را بیشتر تفسیر می کند و به عنوان اطلاعات عمومی در این قسمت گنجانده شده. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. Familyاین گونه مهاجرت شامل افرادی می شود که قبلا یکی از اعضای درجه یک خانواده شان در کانادا مقیم شده باشد. فرد مورد نظر که هم اکنون

ادامه نوشته…