ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا دوره 2019 که در مهرماه تا آذر ماه انجام شد بالاخره در یک آذر به پایان رسید. این دوره نشیب و فراز خاص خودش را داشت. ثبت نامهای ابتدای دوره از طرف اداره مهاجرت کنسل شد و دلیل آن مشکلات سایت آنها اعلام شد و مرکز ما مجبور شد

ادامه نوشته…

اگر میخواهید چک نتیجه لاتاری گرین کارت آمریکا را به سرویسی بسپارید که به محض انتشار نتیجه شما را چک و به شما اعلام کنند اینجا را کلیک کنید.