خوشبختانه پس از ماهها انتظار گزینه شغلی شرکت دفندر جهت امور خدماتی بصورت محدود باز شد. دوستانی که تا یک هفته آتی عقد قرار داد نمایند از تخفیف ویژه بهره مند خواهند شد. یاد آوری می گردد که این گزینه جهت ویزای شغلی غیر تخصصی آمریکا با دریافت گرین کارت همراه بوده و در طبقه

ادامه نوشته…

مهاجرت به آمریکا EB3 ظرفیت محدود اخذ گرین کارت امریکا و تامین شغل فقط با پرداخت هزینه حدود ۵۰،۰۰۰ دلار قسطی کم هزینه ترین راه اخذ گرین کارت امریکا با برنامه 3 EB (روش غیر تخصصی ) بعد از شروع کار و ارسال پرونده شما به اداره کار و مهاجرت امریکا ،شما ظرف مدت کوتاهی

ادامه نوشته…